Каталог органа јавне власти (у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)

Каталог садржи податке о свим органима власти који су дужни да поступају по захтеву за приступ информацијама, односно спроводе Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У категорију органе јавне власти, у смислу чл. 3. Закона, спадају:

1) државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, (државни орган у ширем смислу);

2) правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од државних органа из тачке 1).

Licenca

Остало (Јавни домен) [Open Data]

Pregled i preuzimanje podataka

Отварање CSV фајлова (упутсво)

Обзиром да корисници по преузимању CSV фајлова исте обично покушавају да отворе у MS Excel-у потребно је објаснити овај поступак.

CSV представља индустријски стандард смештања података и приступачан је различитим системима, платформама и програмским језицима, укратко независан је од технологије приступа што га чини отвореним за широку употребу.

Са друге стране програм као што је Excel не може аутоматски да отвори CSV фајл у одговарајућем приказу, већ га је потребно претходно увести у Excel.

Први корак јесте да одаберемо Data tab, кликнемо на икону From Text, пронађемо на рачунару CSV фајл који смо претходно скинули са сајта и кликнемо Open.

На овај начин се активира поступак за увоз CSV фајла.

На првој страни поступка, треба да је обележна опција Delimited, штиклиран checkbox: My Data has headers, а у падајућем менију за опцију File origin одабран 65001: Unicode (UTF-8). Затим је потребно проверити да је у доњем делу садржај приказан правилно, па кликнути на Next.

У крајњем кораку је потребно да одаберемо делимитер (знак који се користи за раздвајање података у ћелијама). Овде искључимо све checkbox-ове осим Other и у пољу поред упишемо знак пипе | који је коришћен као делимитер у сетовима података који се налазе на сајту.

Знак | се на тастатури са нашим кодним распоредом обично уноси истовременим притиском на десни Alt тастер (alt gr) и тастер w, односно alt gr + w. У доњем делу прозора можемо се уверити да су сада колоне података раздвојене.

На крају се кликне Finish и на тај начин је CSV фајл правилно увезен у Excel.

У програму LibreOffice Calc, било да отворимо CSV фајл директно или путем опција File/Open биће покренут аутоматски поступак за увоз текстуалних фајлова.

У отвореном прозору Text Import, потребно је да за Character set одаберемо Unicode (UTF-8), затим за Separator options, Separated by - Other и у празно поље унесемо знак пипе | као делимитер.

У пољу испод можемо се уверити да су колоне одвојене и да се садржај приказује правилно.

На крају кликнемо на OK и табела ће се правилно отворити.

Dodatne informacije

Polje Vrednost
Poslednji put ažurirano Januar 31, 2018
Kreirano Februar 1, 2016